Radu města otevřeme široké veřejnosti

17 Červen 2018
17 června 2018, Komentáře 0

Představte si, že máte nápad na zajímavý projekt, chcete si na něco stěžovat nebo se radních oficiálně zeptat na nějaký konkrétní problém. To by se vám mohl líbit jeden z bodů našeho volební programu. V praxi by nápad fungoval velmi jednoduše. Na stránkách města se zaregistrujete jako návštěva rady města, krátce popíšete důvod jednání a budete mít svých patnáct minut s radními. Setkání tak bude součást zápisu, v případě potřeby bude na webu města vytvořen dokument, kde budete moct sledovat pokračování řešení problému včetně pověřeného radního, který se bude podnětem zabývat. Takový dokument bude vázaný vždy ke každé radě. Kdokoliv se bude moci podívat, kdo daný problém řeší a v jakém je stadiu řešení.

Nápad vychází z faktu, že funkce radních města je nyní mírně řečeno opomíjená. Radní se potkají jednou za dva týdny aby diskutovali o navržených bodech, které připravují jednotlivé odbory, případně doporučují komise k odsouhlasení nebo neodsouhlasení. Veškerá další agenda spadá na místostarosty a starostu. Během čtyř let jsme si vyzkoušeli, že radní může fungovat jako prostředník mezi kolegy v radě i v zastupitelstvu, ale také s úředníky a může pomoci k řešení různých problémů.

Zároveň chceme vytvořit pozici „radního pro kontakt s veřejností“, který by již NEBYL více placen z městského rozpočtu, přesto by byl dispozici minimálně 2x týdně v hodinách přívětivých pro veřejnost. Lidé by za takovým radním mohli chodit s dotazy, on by tyto požadavky převzal, připravil pro jednotlivé odbory a získal by odpovědi, o kterých ale následně může dál diskutovat. Zároveň by pomáhal, případně radil pořadatelům akcí, jak získat povolení k pořádání akce, záboru, informoval by o zákonných povinnostech pořadatele apod.

Vycházíme také z již zavedených setkání veřejnosti s tajemníkem města, kde se ukazuje, že setkání s vedoucími odboru, kteří mají veškeré informace z úřadu, může urychlit řešení problémů nebo jim předcházet. Případně dál rozvíjet zajímavé nápady veřejnosti.

Podobně by fungoval také „radní pro kontakt s veřejností“, ale jeho výhodou je, že má informace napříč politickým spektrem a dokáže odpovědět i na otázky, které úzce souvisí s plány politiků, případně může naopak přinést nápady veřejnosti do koalice.

Přínosy:

1. Větší kontakt radních / politiků s veřejností.
2. Ulehčení práce úředníkům (radní dokáže po nasbírání informací přesně formulovat dotaz, což povede k menší časové náročnosti přípravy odpovědi).
3. Do rady by vstupovali lidé, kteří mají čas na takovou práci.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

© 2014 Severočeši-Litoměřice.cz. Všechna práva vyhrazena.
Vytvořila společnost LEAL.CZ s.r.o.