Do rozvoje města musí mluvit i mladí lidé

18 Srpen 2018
18 srpna 2018, Komentáře 0

MasaRozvoj města by se měl opírat mimo jiné také o názory mladých. Vždyť právě oni jsou ti, kteří ve městě budou žít a vychovávat své děti. Zároveň vidí problémy svých rodičů či prarodičů, důležitost rozvoje zdravotnictví, potřebu práce v sociální oblasti stejně jako přeměnu města v moderní sídlo s technologickými vymoženostmi. Mladí lidé sledují například i letošní extrémní sucho a celkovou změnu klimatu, které nás všechny nutí k zamyšlení, změně uvažovaní a chování, a také potřebě zachování či vybudování více zeleně ve městě.

Toto všechno jsou důvody, proč chceme více podpořit fungování zastupitelstva mládeže a to tím, že jsme požádali starostku zastupitelstva mládeže Mášu Hervertovou, aby kandidovala do městského zastupitelstva. Je na 2. místě naší kandidátky a má tedy reálnou šanci v řádném zastupitelstvu zasednout.

Zastupitelstvo mládeže funguje v Litoměřicích více než deset let. Je složené ze zástupců většiny základních a středních škol, kteří si mezi sebou vyměňují nápady, zkušenosti ze škol a společně vymýšlí jednoduché projekty. Mají za sebou například kampaň proti kouření, snažili se vychovávat pejskaře, aby po svých miláčcích uklízeli a řadu dalších zajímavých projektů.

Naším cílem je ale významně posílit povědomí o aktivitě mladých tím, že by se starostka nebo starosta zastupitelstva mládeže zúčastňoval všech jednání zastupitelstva, měl by k dispozici hlasovací zařízení a mohl by se tak hlásit o slovo a diskutovat stejně, jako ostatní zastupitelé. Zástupce zastupitelstva mládeže by tak fungoval jako poradní hlas. Další variantou je například vytvořit oficiální poradní orgán zastupitelstva (výbor), který by dostával od zastupitelů úkoly a na každém jednání zastupitelstva by předkládat zprávu z práce „výboru mladých“ a plnění úkolů.

Účast mladých na zastupitelstvu přinese nové a zajímavé myšlenky a podněty, diskusi s dlouholetými zastupiteli i zaměstnanci úřadu. Na naší kandidátce máme několik lidí ve věkovém rozmezí 18 až 30 let – Máša Hervertová, Ondra Přecechtěl, Jakub Pleyer a Jindra Sýkora.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

© 2014 Severočeši-Litoměřice.cz. Všechna práva vyhrazena.
Vytvořila společnost LEAL.CZ s.r.o.