Jakub Pleyer : Architektonická soutěž Kasárny Pod Radobýlem

6 Říjen 2014
Kategorie: Naše názory
6 října 2014, Komentáře 0

Jakub_2Hledání identity místa

 Jak jsme si již mohli povšimnout z mnoha médií, městu Litoměřice se podařil, po stránce architektury, veliký úspěch. Ne, nestaví se další dům. V tom je to právě tak skvělé! Pozastavili jsme se u přemýšlením nad tím, jaké jsou možnosti využití dané problematiky, ještě před tím, než se začalo kopat! Hledáme koncept, který bude nejpřínosnější! Ne grantům, nebo skupinám z nás, nýbrž nám všem! Obyvatelům Litoměřic. Nebudu vás déle napínat, mám v hlavě pár myšlenek ohledně vyhlášení snad historicky první otevřené architektonické soutěže, prvenství zaujal areál volně známý jako Kasárny Pod Radobýlem.

Jako původně královské město si odpradávna Litoměřice dbají na to, aby město mělo koncepci, aby fungovalo, a tak by tomu /ostatně jste si tuto mou myšlenku mohli přečíst v mém profilu na stránkách Severočechů/ mělo být i dnes. Viděli jste rozlohu areálu kasáren na mapě města? Jestli ne, tak doporučuji do nejbližší nahlédnout. Samotný areál je totiž skoro tak velký, jako samotné historické jádro města! Tvoří pomyslnou hranici města a je jistým otevřením a rozvolněním struktury zástavby do krajiny Českého středohoří. Tyto aspekty by nám mohly naznačit, o jak závažnou věc se jedná. Ještě jsem ani nezmínil roli sociologickou a historickou… Na tomto území se vyskytovaly zádržné tábory pro pracovní jednotky v přilehlém dole “Richard”, cvičili se tu tisíce bojových sil a to každoročně. Věřím, že mnozí z vás si vzpomenou na nejednu zkušenost s tímto areálem. Toto je přesně ta hodnota, kterou místo pomyslně nese, ta hodnota, která by neměla být opomenuta v jeho budoucím využití. Měla by být dokonce zdůrazněna.

Městu se nyní otevírá nová kapitola života. Po skoro zaplněné miřejovické stráni nyní vstupuje do “neprobádaného” prostoru a potřebuje ho prověřit. Mohli bychom ho využít více efektivně než předchozí? Mohou zde vzniknout nové čtvrtě obytných, nikoliv rodinných, domů pro bydlení? Nové náměstí, pracovní možnosti, nebo prostory pro připomenutí si historie místa? Vyjmenoval jsem pouze pár z nespočetně mnoha témat a musím říci, že i my, jako místní atelier precisarchitecture, se budeme této výzvě věnovat a zamýšlet se nad ní. Dokonce ve spolupráci s Fakultou umění a architektury Technické univerzity v Liberci. Podobně, jako tomu bylo u architektonických workshopů Archi|LTM, jež pořádáme. S tématem Litoměřic proběhly čtyři takové!

Již přemýšlíte nad možnostmi areálu? Jakou dáme společně kasárnám novou identitu? Takovou, aby to nebyl jen záměr někoho, kdo nezná souvislosti nebo někoho, kdo v dnešní uspěchané době při práci nestíhal. Takovou, aby si kasárny pod Radobýlem dále nesly identitu svého místa! Neopakovatelnou, uchvacující a přitom tak vlastní.

Pokud bych mohl volně parafrázovat japonského architekta Tadao Anda, vypráví o tom, jak se v dnešní době se pocelém světě staví podobné budovy a o tom, jak tím města ztrácejí svou individuálnost a stávají se neblaze monotónními. Univerzálnost nepřipouští individualitu. Lidé s jejich různými emocemi a vůlemi jsou hozeni do jednoho pytle, označeni za “masy” a zbaveni svého individuálního charakteru. Jsou pomyslně zredukováni na jednotky, jež se snadněji analyzují a snadněji se s nimi manipuluje. Tvorba architektury je zvláště individuální práce, jenže dnešní trend je oddělit produkci od jednotlivců a přenechat dělání věcí organizacím. Sny a prožitky jednotlivců, které byly kdysi v architektuře tak důležitým prvkem, jsou nahrazeny průměrností a zdravým rozumem. Průměrné budovy vyrůstají ve městech po celém světě. Vytváření architektury jistě musí být kritickým postojem k problémům dneška. Musí být vzdorem vůči existujícím podmínkám. A jen tehdy, když se člověk přímo postaví k problémům dneška, může se začít skutečně zabývat architekturou.

Máte myšlenky, ohledně toho, co by mohlo být jednou z nových náplní kasáren, nebo by vás něco zajímalo? Neváhejte mi napsat, třeba na e.mail:jakub@pleyer.cz, budu rád!

Již teď se těším na vaše názory!

jakub.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

© 2014 Severočeši-Litoměřice.cz. Všechna práva vyhrazena.
Vytvořila společnost LEAL.CZ s.r.o.