Lukas Wünsch: Uplynulý rok považuji za úspěšný, ale také hodně náročný. Podařila se nám řada věcí.

3 Leden 2020
3 ledna 2020, Komentáře 0

2018051419025000Máme za sebou první rok, kdy jsme naše voliče zastupovali také funkci místostarosty města. A rok to byl zajímavý a náročný. Podařila se řada věcí, které jsme našim voličům slibovali.
Podařilo se dokončit rozvoj městské autobusové dopravy, která je nyní zdarma a navíc jezdí autobusy na čtyřech linkách. Oproti původnímu dopravci se zvýšil počet přepravovaných osob a to z 13 tisíc měsíčně na rekordních 33 tisíc. Po dlouhých letech se vrátil autobus, v kratší městské verzi, na Mírové náměstí. MHD je ukázkou toho, že každý nápad má svůj čas k realizaci a vyplatí se počkat. Poprvé jsme o této možnosti mluvili již v minulém volebním období. Nyní přišla doba, kdy se na MHD zdarma shodla celá politická reprezentace města a nebylo potřeba revoluce, ale evoluce. Což je také styl, kterým chceme naší politiku ve městě dělat. Postupně, v klidu, po diskusi napříč politickým spektrem, měnit věci k lepšímu.
Ve městě také přibylo mnoho jednosměrek, které sice umožnily legálně parkovat a pomohly vytvořit parkovací místa, ale také vznikly bariéry pro cyklisty, kteří tak začali překračovat zákon a nejeden také za jízdu v zákazu vjezdu vyfasoval pokutu. Umožnit průjezd jednosměrkami a celkově postupně začít vycházet vstříc cyklistům bylo jedno z našich hlavních volebních témat a jsme rádi, že se nám podařilo začít.
Trpělivým vysvětlováním a dokazováním významu značky Zahrada Čech pro město, se podařilo stabilizovat také výstaviště. Jeho hodnotu pro ekonomiku města potvrdil také průzkum společnosti Czech Tourism. Kdyby se výstavy ve městě nekonaly, přišel by region o více než půl miliardy obratu. A to už se vyplatí občas zabojovat a někdy i ostřeji diskutovat s politickými oponenty.
Pracovalo se na mnoha drobných akcích ve městě, v komisích nás zastupují odborníci, kteří se postupně prosazují a jejich názory budou stále více slyšet. Do komise kultury se po dlouhé nemoci vrátila Olga Kubelková, v komisi územního rozvoje nás výborně zastupují Petra Černá a Jakub Pleyer. Milan Houdek nás po dokončení inženýrského studia zaměřeného na ochranu životního prostředí v průmyslu plnohodnotně zastupuje v komisi životního prostředí. Svým přístupem a zkušenostmi je velitel dobrovolných hasičů Martin Šimek přínosem na jednáních komise dopravy. Spolumajitel rodinné firmy JOTIS Josef Kalina je zase velmi důležitým hlasem v majetkové komisi. Takto můžeme pokračovat i s dalšími jmény. Jan Fibich, Roman Munčinský, Jana Wünschová, Petr Hošek, Jirka Skřivánek či Jan Dostal v komisi marketingu.
Nezapomíná se ani na sociální oblast. Změny se dějí v Domově Na Pahorku, kde se například investuje do vybavení kuchyně. To přinese nejen možnost kvalitnější stravy, ale také velké úspory vody. Přepracovává se systém domovů důchodců tak, aby v našich domovech žili lidé, kteří naší péči opravdu potřebují. Zároveň se vylepšuje terénní práce, kdy sestřičky vyráží za lidmi do jejich domovů. Centrum SRDÍČKO dosáhlo v hodnocení kvality pěti hvězd. Hodnocení udělila Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky. Nejvyšším počtem 5 hvězd v oblasti poskytování ambulantních služeb se kromě SRDÍČKA mohou v celé České republice pochlubit už jen dvě další zařízení.
Podařil se projekt seniorské obálky, kterou si vyzvedly stovky seniorů ve městě a byl také vzorem pro Ústecký kraj. V přípravě je “eshop” věcí pro neziskové organizace, kam si tyto organizace umístí požadavky na drobné materiální vybavení a město pomůže s propagací mezi podnikateli i veřejností. Jedná se o drobné vybavení v řádech stokorun, které budou moci lidé rovnou z domova zakoupit a budou zaslány přímo k poskytovateli dané služby.
Pokračujeme v setkáváních s lidmi nejen na našich Severočeských pivech, ale po vzoru úspěšné diskuse na sídlišti Střed za Severkou, se budeme setkávat také v dalších částech města, kde jsou podobné drobné problémy, které můžeme řešit vlastními silami bez velkých investic. Velmi dobře se rozjela i služba Mobilní rozhlas, díky které má více lidí informace nejen z města, ale i díky možnosti odesílat sms zprávy, se dalších zhruba tisíc zaregistrovaných dozvědělo o plánovaném referendu. Mobilní rozhlas chceme více využívat pro ankety, informování o úklidu ulic v přesně dané lokalitě apod.
Diskusí už proběhl náš návrh na “otevřenou Radu města”, kde jsme chtěli pro veřejnost získat možnost setkání s radními přímo na jejich neveřejném jednání. Tento návrh bude upraven tak, že takovým kontaktem bude náš místostarosta Lukas Wünsch, který návrh přinese do jednání rady, kde projde diskusí a bude v zápisu z jednání a bude dál diskutován s jednotlivými odbory.
Slíbili jsme hlasování o financování rekonstrukce budovy velitelství pro základní uměleckou školu. Stále platí, že si budova zaslouží opravu bez omezování bruselskými pravidly dotací, ale spíše postupnou rekonstrukci se zapojením místních firem, pro které může být tato stavba vizitkou. Toto se zatím nepodařilo, ale jednáme napříč politickým spektrem a z diskusí na pravidelných setkáních tajemníka s podnikateli či na marketingové komisi, se rýsuje zajímavý projekt na podporu kreativního (či kulturního) průmyslu. To by vhodně doplňovalo chod příspěvkové organizace ZUŠ a mohlo by pomoci s financováním chodu budovy.
Zde plníme náš slib, že pomůžeme prosadit nápady opozice a snažíme se dál rozvíjet a diskutovat nápad bývalého předsedy ANO Tomáše Sarnovského. Zároveň hledáme smysluplné využití pro budovy současné ZUŠ tak, aby se nemusely prodávat a byly by stále živé. I zde máme již reálné nápady spojených se vzděláváním nadaných dětí z Litoměřicka.
Náročnou diskusí prošla také budoucnost litoměřické nemocnice. A troufáme si říct, že diskuse rozhodně není u konce. Problematika zdravotnictví není jednoduchá. Navštívili jsme řadu různě vlastněných nemocnic, diskutovali jsme se zástupci odborné veřejnosti, petičního výboru, politiky z různých částí kraje (Severočeši mají své zastupitele také například v Rumburku, kde se nyní řeší budoucnost tamní nemocnice) a výsledek referenda růžovou budoucnost naší nemocnice rozhodně nezaručuje. Připravujeme a zveřejníme také naše návrhy a požadavky na obsah smlouvy s Ústeckým krajem, které by měly zaručit zlepšování péče v litoměřické nemocnici. Chceme také, aby se jednalo s provozovatelem roudnické nemocnice tak, aby naše a roudnická nemocnice nebyly ve válce (přetahování personálu, marketingové akce roudnické nemocnice v Litoměřicích – rodinné dny, lákání rodiček do Roudnice atd. atd.), tak jak tomu bylo do dnešní doby, ale aby tyto dvě nemocnice spolupracovaly.
Udělali jsme hodně práce a stejné množství nás všechny čeká i v novém roce 2020. Přál bych si, abychom problémy řešili v klidu, s těmi, kdo problému rozumí. Abychom se více poslouchali a méně na sebe „štěkali“. Slušný dialog vždy vedl k vítězství obou stran. Štěkání nás dělí na „oni a my“ a „vítěz a nepřítel“. Tomu také odpovídá náš styl politiky, kdy jsme více méně ve stálém kontaktu se zástupci z ANO, KSČM, Pirátů a samozřejmě s koaličními partnery. Diskutujeme o našich nápadech, které někdy úspěšně prosazujeme, upravujeme i přepracováváme do finální podoby.
Na závěr patří mé poděkování všem, kteří nám s čímkoliv v roce 2019 pomohli. Nepomohli vlastně nám, ale pomohli občanům města, pro které občas chodíme i do názorových střetů a výměn stanovisek. Děkuji proto městskému úřadu, děkuji zaměstnancům Zahrady Čech a dalším příspěvkovým a jiným organizacím, děkuji Policii ČR za podporu v dopravních opatřeních. A děkuji zejména vám všem, že nám dáváte možnost město posouvat každý rok o krůček dále!
Krásný nový rok!
Lukas Wünsch, místostarosta města Litoměřice

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

© 2014 Severočeši-Litoměřice.cz. Všechna práva vyhrazena.
Vytvořila společnost LEAL.CZ s.r.o.