Naši lidé


Jan Dostal

Jan Dostal

Co znamená být garantem volebního programu? Náš volební program je založený na komunikaci s lidmi, sbírání nápadů a námětů a jejich následné realizaci. S manželkou provozujeme kavárnu FérKafe v Parku Václava Havla a kávové okénko na tržnici Felixe Holzmanna. Každý den se potkáváme s lidmi a do voleb jdeme s tím, že se budeme snažit nápady lidí prosadit a realizovat a zároveň budeme ale také vysvětlovat, proč se něco podařilo nebo nepodařilo. A to každý den u nás v okénku.

Více o Janu Dostalovi
Lukas Wünsch

Lukas Wünsch

Nejdůležitější je v rámci zastupitelstva najít shodu. Demokracie není o tupém prosazování jen svých požadavků, ale hledání možného s ostatními. Bohužel volební období 2014-2018 bylo často jako „válka gangů“ a ne o společné práci. Politika negací je špatná politika.

Více o Lukasi Wünschovi
Karolína Dadejíková

Karolína Dadejíková

Mým cílem jsou Litoměřice přátelské k seniorům a lidem se zvláštními potřebami. Přála bych si, aby “bezbariérové” opravdu bezbariérové bylo a hledala se funkční, jednoduchá řešení, postavená na reálných potřebách obyvatel. Ráda bych na toto téma otevřela veřejnou diskuzi s laickou i odbornou veřejností.

Více o Janu Dostalovi
Petr Hošek

Petr Hošek

Uskupení Severočeši – Litoměřice odvedlo, podle mého názoru, velký kus práce. Hlasy občanů i sympatizantů Severočechů a jejich názory by měly být na radnici slyšet důrazněji a k tomu bych chtěl přispět i já svou případnou účastí v zastupitelstvu. Díky nabitým zkušenostem mi nedělá problém orientace v chodu státní správy a samosprávy.

Více o Petru Hoškovi
Martin Šimek

Martin Šimek

Velitel sboru dobrovolných hasičů v Litoměřicích, trenér mladých hasičů, rozhodčí pro republikové závody mladých hasičů

Více o Martinovi Šimkovi
Petra Černá

Petra Černá

Vaše mimopracovní a mimopolitické aktivity? Trénuji oddíl dívčího volejbalu při ASK v Lovosicích. Volejbal stále aktivně hraji, a to krajskou soutěž žen. Na GJJ v Litoměřicích vykonávám funkci předsedy Spolku rodičů a přátel školy, který jsem i založila. Dále jsem členem školské rady při GJJ v Litoměřicích. Ráda se zapojuji do charitativních akcí ve městě např.volejbalový turnaj pro Hospic.

Více o Petře Černé
Irena Vodičková

Irena Vodičková

Vaše mimopracovní a mimopolitické aktivity? Spolupracuji se sborem Páni kluci, kde jako předsedkyně spolku pomáhám při organizaci sborových aktivit. Jsem také předsedkyní SVJ našeho paneláčku:-).

Více o Ireně Vodičkové
Jiří Skřivánek

Jiří Skřivánek

Vaše mimopracovní a mimopolitické aktivity: Předseda oddílu hokejbalu SHC Killers Litoměřice, člen Výkonného výboru Slavoj Litoměřice, z.s., Viceprezident Světové hokejbalové federace - WBHF pro Evropu. Vaše motto: "Jsme lidé, můžeme se v klidu dohodnout, jen spolu musíme více mluvit."

Více o Jirkovi Skřivánkovi
Josef Kalina

Josef Kalina

Vaše mimopracovní a mimopolitické aktivity:  Člen litoměřické party cyklistů a běžkařů, otec tří dětí, člen klubu hokejistů v Roudnici n.l., člen hospodářské komory a svazu řezníků a uzenářů. Vaše motto: Naslouchej"

Více o Pepovi Kalinovi
Olga Kubelková

Olga Kubelková

Město je atraktivní pro turisty, ale zdaleka nevyužívá celý svůj potenciál, i když snad svítá na lepší časy. Chybí orientační systém pro turisty ve městě a v zimě atraktivní zázemí pro rodiny s dětmi.

Více o Olze Kubelkové
Roman Munčinský

Roman Munčinský

Mým cílem je pomáhat dobrým projektům na svět. Nejblíže mám ke kultuře, kterou se zabývám téměř 20 let a často se setkávám s lidmi, kteří by chtěli uskutečnit nějakou pěknou akci, ale neví jak na to, kam zajít, kde sehnat peníze, prostory atd.

Více o Romanu Munčinském
Jana Wünschová

Jana Wünschová

Co je vaším hlavním cílem? Co vás v místní politice nejvíce zajímá? Přispět svými zkušenostmi. Jak byste toho chtěl dosáhnout? Pohybuji se mezi lidmi s dlouholetými životními zkušenostmi a mohu je předávat mladším kolegům v hnutí. Jak byste popsal své působení ve městě za posledních 10 let? Práce pro druhé v oblasti turistiky

Více o Janě Wünschové
Jindřich Sýkora

Jindřich Sýkora

Jak bych popsal své působení ve městě za poledních 10 let? Aktivně se osobně do dění ve městě zapojuji již několik let například pořádáním běžeckých závodů, organizací cestopisných přednášek a filmů. Věřím, že se podaří mnohé procesy ve městě zpružnit, zjednodušit a tím podpořit lidi v pořádání nejen sportovních událostí.

Více o Jindrovi Sýkorovi
Jan Fibich

Jan Fibich

Vaše mimopracovní a mimopolitické aktivity:  Jezdím jako průvodce na lodi do Německa po Labi, to je asi moje nejoblíbenější forma odpočinku. No a další volný čas mi zabírá hlavně rodina. Mám dvě dcery, jednu v pubertě a tím je to dané. Také spolupracuji s Hospicem sv.Štěpána na pořádání běhu pro Hospic. Vaše motto: Žij tak, aby se tví přátelé začali nudit až umřeš."

Více o Honzovi Fibichovi
Judith Kovářová

Judith Kovářová

Vaše mimopracovní a mimopolitické aktivity? Příprava aktivit pro mládež, pomoc druhým, komunikace s osamělými lidmi. Vaše motto? Moje moto? Naše děti a jejich budoucnost. Co je vaším hlavním cílem? Co vás v místní politice nejvíce zajímá? Propojení mladé generace se seniory. Budoucnost našich dětí, prostředí v jakém vyrůstají.

Více o Judith Kovářové
Ondřej Přecechtěl

Ondřej Přecechtěl

Co vás v místní politice nejvíce zajímá?  Zajímám se převážně o oblast sociální, turismu a kultury, která mi je díky mému povolání blízká. Město Litoměřice a jeho okolí je bezedná studnice historických zajímavostí a faktů, z které chci čerpat a podílet se tak na rozvoji turismu v jednom z nejstarších českých měst.  Jako občana mě těší rozsah soc. služeb. a chtěl bych se podílet na jejich zkvalitňování. Rozhodně bych si přál širší nabídku praxí pro studenty SŠ například i v institucích veřejné správy a větší otevřenost památek.

Více o Ondrovi Přecechtělovi
Petr Klingr

Petr Klingr

Co je vaším hlavním cílem? Co vás v místní politice nejvíce zajímá? Určitě dořešení dopravní situace ve městě, podpora města soukromému podnikání a i propagaci města..

Více o Petrovi Klingrovi
Jan Klíma

Jan Klíma

Co je vaším hlavním cílem? Co vás v místní politice nejvíce zajímá? Být účasten při rozhodování o skladbě rozpočtu města a mít možnost diskuze o rozdělení rozpočtu, mít větší možnost se vyjádřit k projektům, které město Litoměřice připravuje a realizuje. A hlavně umožnit lidem do toho také více vidět.

Více o Janu Klímovi
Milan Houdek

Milan Houdek

Mluvit otevřeně, nic nenalhávat, nic nezatajovat, k práci přistupovat svědomitě, nepovyšovat se, naslouchat lidem, dále se vzdělávat, být pokorný a asi by se dalo pokračovat. Ve stručnosti být pracovitým a slušným člověkem. Účastnit se odborných konferencí a zapojit se do badatelské a vědecké činnosti.

Více o Milanu Houdkovi
Jakub Pleyer

Jakub Pleyer

Proč kandidujete v komunálních volbách 2014? Protože rád pro město a lidi v něm něco dělám, a toto je pouze cesta, jak toho dělat více.

Více o Jakubu Pleyerovi
Václav Červinka

Václav Červinka

Proč kandidujete? Celý život se pohybuji mezi lidmi, rád se s nimi bavím a zajím se o jejich problémy. Baví mne společně s ostatními vytvářet a organizovat různé akce. Jako místopředseda klubu turistů vedu pravidelně výlety, které dopředu vymýšlím a připravuji. Vím, že dobře fungující město tvoří šikovní a pracovití lidé.

Více o Václavovi Červinkovi

© 2014 Severočeši-Litoměřice.cz. Všechna práva vyhrazena.
Vytvořila společnost LEAL.CZ s.r.o.