Jaromír Hajný

Jaromír HajnýSoučasné povolání:
OSVČ (IT), technik ve společnosti LTNet

Váš věk:
41

Koníčky a záliby:
Cestování, Sport (Fotbal), Citáty a Aforismy, Humor

Proč kandidujete v komunálních volbách?
Rád bych se spolupodílel na rozhodování o tom, které problémy jsou v našem městě aktuálně nejpalčivější a jejichž řešen je tudíž prioritou.

Vaše mimopracovní a mimopolitické aktivity:
Aktuálně se neangažuji v žádném sdružení ani spolku, ale snažím se věnovat rodině a být svému okolí nápomocen tam, kde je třeba.

Co je vaším hlavním cílem? Co vás v místní politice nejvíce zajímá?
Zvýšit informovanost lidí o plánovaných či probíhajících změnách v našem městě. Ztransparentnit a zefektivnit výdaje města. Podpořit a udržet drobné podnikatele v centru města. Zvýšit počet parkovacích míst na sídlištích. Zlepšit čistotu ve městě. Zlepšit stav dětských hřišť a ploch určených dětem. A spousta dalších témat…

Jak byste toho chtěl dosáhnout?
Zvýšit počet míst ve městě, kde by bylo možné se přehledně informovat o aktuálně probíhajících a plánovaných změnách či využití financí za uplynulé období. Stejné informace pak samozřejmě umisťovat na internetových stránkách města. V místech, kde je to možné, zvýšit počet parkovacích míst například změnou podélného stání na kolmé. Problém, který je asi nejvíce vidět je čistota města. Tam ale musí začít každý občan města především sám u sebe …

Co je největším problémem města?
Zde platí co člověk to názor. Já osobně vidím jako jeden z největších problémů jakýsi vandalismus, kdy mi připadá, že si někteří občané neváží práce, kterou pro ně město v různých oblastech dělá. Prostě není to moje, tak to mohu zničit. Ať se to již projevuje na poničených lavičkách, vybavení dětských hřišť, odpadcích na ulicích a podobně.

Vaše motto:
Úsměv je světlo, které se ukáže v okně obličeje a naznačí, že srdce je doma.

Kontaktní email: jaromir.hajny@severocesi-litomerice.cz