Milan Houdek

houdek300x260 Milan Houdek: “Nepřej si, aby to bylo snažší; přej si, abys byl lepší

Milan Houdek – 40 let, učitel anglického jazyka a ekologie. Koníčky a záliby: Domácí kutilství, četba, cestování, příroda, rodina. V této době je boom ekologického smýšlení. Lidé stále více vnímají, že stylem života jaký se vede, se řítíme do záhuby. Je tedy kladen větší důraz na ochranu životního prostředí a s tím spojené nakládání s odpady. A to je právě obor, na který jsem se zaměřil a hodlám v tom dále pokračovat. Jak Vám k tomu hnutí Severočechů může pomoci? Už pomohlo. Díky Severočechům jsem se stal členem komise životního prostředí, kde mám možnost vnést podněty k projednávaným problematikám. Nechtěl bych, abychom do budoucna sledovali jen statistiky kolik se vytřídilo komodit jako např. papíru, skla, plastů apod. a měli radost, že objemy těchto komodit stoupají. A vaše představa je tedy jaká? Je potřeba se řídit hierarchií nakládání s odpady a dovolím si ji zde připomenout. Na prvním místě je předcházení vzniku odpadu, neboli nejlepší odpad je žádný odpad. Dále je to příprava na opětovné použití.(zde pevně věřím, že součástí sběrného dvora bude i bazar použitého zboží), dále je to recyklace, energetické zhodnocení, spalování a skládkování. Samozřejmě se zde nechci edukativně rozepisovat o každé problematice, ale jen chci poukázat na jednu z priorit, na kterou se chci zaměřit a tou je zefektivnění odpadového hospodářství. Nebo ještě jinak řečeno zefektivňování, protože se tomu již postupně děje. Je v Litoměřicích odpadové hospodářství na dobré úrovni? Je snaha, aby bylo. Pokrok jde ale kupředu a legislativa je neúprosná. Rapidně se musí omezit skládkování. Litoměřice používají jako úložiště komunálního odpadu skládku v Želechovicích a ta by zhruba za 8 let měla naplnit svojí kapacitu. Jedním z řešení jak tuto situaci vyřešit, je vybudování zařízení na mechanicko – biologickou tepelnou úpravu. Dále jsou zde možnosti získání peněz z dotačních prostředků např. na kompostéry pro občany zdarma. Ještě určitě stojí za zmínku zvýšení osvěty problematiky odpadového hospodářství u občanů.  

© 2014 Severočeši-Litoměřice.cz. Všechna práva vyhrazena.
Vytvořila společnost LEAL.CZ s.r.o.