Petr Hošek

Petr Hošek

Petr Hošek: „Chci přispět svou zkušeností ve školství i v politice“

Petr Hošek – 41 let, zástupce ředitele ZŠ Masarykova v Litoměřicích, politika je jeho koníčkem, k dalším zálibám patří historický šerm i judo, které dlouhou dobu provozoval jako aktivní sportovec.

Už poměrně dlouho se věnuji školskému managementu, takže fungování škol tady v Litoměřicích, zvyšování jejich kvality, odtud se odvíjí i fungování příspěvkových organizací v rámci města, bezpečnost dětí v okolí škol a školských zařízení…A pak samozřejmě i to, jak v komunální politice funguje systém samosprávy a státní správy. Pro mě to rozhodně není věc neznámá, protože jsem byl v minulosti zastupitelem, takže mám zkušenosti z fungování úřadu, znám i úředníky. To vše mě naučilo, jak je důležité rozlišovat v rámci politiky třeba co je politický boj a co je slušné chování, co je opozice a koalice a jak spolu komunikovat. Což se v minulosti, myslím, na městě až tak moc nedařilo.

Co mě na Severočeších Litoměřice baví, je setkávání s inteligentními lidmi, kteří vyjadřují svobodně své názory bez toho, že by museli brát ohled na nějakou stranickou strukturu, hierarchii, na politické či jiné zásluhy. Prostě každý vyjádří svůj názor a výsledek toho, co Severočeši ‚vyprodukují‘, je nějakým konsensem, kde většinový názor převládá, aniž by však ti, kteří se svými názory zrovna neuspěli, se cítili uražení, nebo naopak byli uráženi. Navíc přichází spousta informací od lidí z různých prostředí, takže je to pořád živá záležitost. A to je přesně to, o co usilujeme, to jak by komunální politika měla fungovat.“

 Když jste ‚jen‘ volným sdružením, bez stranických výborů, sekretariátů, v čem je ten princip, resp. ‚mechanismus‘, který rozhýbává Severočechy k aktivitě?

 „Setkávat se s lidmi na naprosto normální úrovni, být s nimi v neustálém kontaktu, sbírat podněty ze širšího okolí. K tomu ale diskuse uvnitř sdružení, jestli věci, podněty, nápady, které přicházejí a které by se měly prezentovat dál, jestli nejsou úplné nesmysly…A potom samozřejmě to, co vzejde z téhle diskuse, nebo chcete-li „soutěže názorů, nápadů“ ‚tlačit nahoru‘ a mít s tím úspěch. Tahle provázanost politiky s tím občanským ‚podhoubím‘ je k němu nejkratší cestou. Je pružnější, nejsou žádné dlouhé obstrukce apod. A platí také jeden důležitý předpoklad – nehledat důvody, proč to či ono nejde.“

Kontaktní email: petr.hosek@seznam.cz

© 2014 Severočeši-Litoměřice.cz. Všechna práva vyhrazena.
Vytvořila společnost LEAL.CZ s.r.o.