Roman Munčinský

Roman Munčinský

Roman Munčinský: „Chceme dát komunální politice nový impuls“

Roman Munčinský – 41 let, litoměřický rodák, ženatý, dvě děti, redaktor, principál Hynkova hravého divadla. Záliby, koníčky: divadlo, hudba, kytara, turistika.

Co je vám blízké, čím byste chtěl přispět Severočechům Litoměřice, jaký je Vás „vklad“ do sdružení?

Určitě oblast kultury. Pohybuji se v ní vlastně celý život, už od svých čtrnácti let, kdy jsem dostal svou první kytaru a začal se věnovat ochotnickému divadlu. Chtěl bych více kultury pro tohle město, více prostoru pro ni, aby to nebylo jen o malých místnůstkách, kde si někdo něco zahraje a zazpívá, ale aby se kulturní zařízení města víc otevřela, aby tu byla rozmanitost žánrů, ne jednou za měsíc v kulturáku, v kině, v divadle akce, ale aby ta zařízení žila a aby tam člověk mohl za kulturou daleko častěji. A pak také cestovní ruch. Jsem členem příslušné komise, do které se snažím vnést i více kultury, protože to s cestovním ruchem úzce souvisí. Po vzoru měst jako třeba Český Krumlov, Litomyšl a dalších měst, kde to tak opravdu je, kde kultura žije a láká turisty. I kvůli ní tam přijíždějí a pak se tam také později vracejí, když zjistí, jaké dobré a zajímavé věci se tam dějí.

Co Vás vlastně ovlivnilo, že jste se přidal k Severočechům Litoměřice ?

Jeden z nás dal dohromady trochu jiný spolek, než jak vypadají klasické politické strany. Sdružil lidi, kteří už něco pro druhé udělali. Lidi, kteří jsou aktivní pět, deset, patnáct let, někteří celý život – a za kterými je prokazatelně kus práce. Kteří si myslí, že by ty dobré věci a nápady mohli rozvíjet a prosazovat společně a líp. A o tom jsem přesvědčen i já. Překážkou někdy může být lhostejnost, pohodlnost, zkostnatělý systém… Ale neděláme si patent na rozum. Nejde nám o to obsadit od počátku všechny ‚hradní funkce‘, všechny odbory. Neříkáme o nikom, že krade, že až tady ‚vyhrajeme‘, bude všechno úplně jinak. Naopak, myslíme si, že město žije velmi dobře, že funguje jako jedno z nemnoha v republice na vysoké úrovni. Je ovšem stále co zlepšovat. Chceme dát komunální politice a politikům v ní nový impuls. Aby začali myslet trochu jinak. Vede nás k tomu svým způsobem i denodenní kontakt s lidmi. Vidím to ze svého okruhu, kdy za mnou přicházejí s různými podněty. Nebojí se – vědí, že jsem ten „jejich“ člověk“. Začátek je v malých věcech. Snáze se prosazují a nestojí velké peníze. Je třeba obejít všechny strany, které jsou do toho zainteresované, férově se domluvit, poslechnout si názory a pak přijít s nějakým řešením, které bude přijatelné a zajímavé pro všechny.

Kontaktní email: roman.muncinsky@regionalnitelevize.cz

© 2014 Severočeši-Litoměřice.cz. Všechna práva vyhrazena.
Vytvořila společnost LEAL.CZ s.r.o.