Návrh prvních úprav v dopravě na litoměřickém náměstí

4 Listopad 2015
Kategorie: Naše názory
4 listopadu 2015, Komentáře 0

Obytna zona centrum LT - nahledO dopravě v centru prestižní ocenění města se v Litoměřicích diskutuje s přestávkami již mnoho let. Postupně se začalo více kontrolovat parkovné, vyřešilo se zásobování, diskutovalo se o výši parkovného. Dokonce přišla na řadu i možnost vybudování podzemního parkoviště. S novými nápady a koncepcí složenou z několika kroků přichází Filip Hrbek (ODS) a Lukas Wunsch (Severočeši.cz). Oba se snažili najít takový systém, aby pokud možno neomezili počet parkovacích míst, nijak neohrozili podnikání na náměstí, ale zároveň zklidnili dopravu a upřednostnili chodce proti automobilům. Své pohnutky, nápady a záměry vysvětlují v krátkém rozhovoru.

Jak je z plánu patrné, jedná se o vytvoření obytné zóny na Mírovém náměstí a v přilehlých ulicích. Autorů tohoto projektu Lukase Wünsche (Severočeši.cz) a Filipa Hrbka (ODS) jsme se zeptali na informace k tomuto projektu:

Proč navrhujete takovou změnu?
F.H.: Současný stav dopravy v centru města není zcela ideální a do budoucna je patrně neudržitelný.
L.W.: Mohu jen souhlasit. Množství aut v centru je – jedním slovem: katastrofa. Ať se jedná o vozidla parkující, tak o vozidla jen tranzitující. Místo klidného centra města máme z náměstí magistrálu a velkokapacitní parkoviště!

Jak změní „Obytná zóna“ to co popisujete?
L.W.: Musíme od začátku. Mírové náměstí v Litoměřicích má kapacitu asi 600 míst. Každý den je zabrána většina míst. K tomu dále městem tranzitují tisíce aut, která se zde ani nezastaví. Jen si krátí cestu v různých směrech a různou rychlostí. Teď máme na mysli situaci, kdy se neopravuje most. Tedy situace standardní. Centrum jsme tak „darovali“ autům a vyhnali pěší: chodce, cyklisty, maminky s kočárky, koloběžky, pouliční umělce. Tento provoz přináší dvě zásadní negativa: hluk a exhalace…
F.H.: … a to je to, oč tu běží. S Lukasem se tím zabýváme již delší dobu. Pracujeme na komplexním návrhu řešení dopravy v centru Litoměřic. Jdeme cestou jednoduché varianty. Tímto návrhem řešíme základní problémy, kterými jsou právě zmiňované průjezdy vozidel náměstím, tím pádem vznikající hluk, exhalace a přednost vozidel před chodci, kteří na mnoha místech – kromě přechodů – nemohou v klidu přejít.

Co vše se  návrhem mění?
F.H.: Začněme tím, co se nemění: nemění se vjezdy ani výjezdy v celé lokalitě. Nemění se množství parkovacích míst ani placených a ani pro rezidenty. Nemění se ani možnost si zkrátit cestu po Litoměřicích přes náměstí, tak jako doposud. A nemění se ani dostupnost provozoven místních soukromníků, což je pro nás stěžejní. Inspiraci pro tento návrh jsem našel v Belgii, kde podobná místní úprava v centrech historických měst funguje velice dobře. A to i v kombinaci s provozem tramvají a větším počtem cyklistů, než u nás. Proč by tedy něco obdobného nešlo i v historickém centru Litoměřic?
L.W.: My jsme si s Filipem rozdělili celou úpravu do mnoha etap. Tato je označena jako etapa „Nula“, tedy ta úplně základní. Tato etapa přináší zejména zklidnění dopravy. Padl nápad na omezení rychlosti v centru. Je to běžný trend, který přináší nižší hluk, neboť komunikace ve městě jsou zejména dlážděné. „Obytná zóna“ tak omezuje rychlost vozidel na 20 km/h. Další změna v takové zóně je přednost chodců, nebo možnost parkovat jen tam, kde je to povoleno.

Říkáte, že je toto základní etapa. Jaké další změny hodláte navrhnout?
L.W.: Máme rozpracované změny množství parkovacích míst na náměstí – jejich redukci, v žádném případě ne úplný zákaz. Dále bychom rádi na části náměstí vytvořili pěší zónu. Též bychom rádi upravili ceny parkovného tak, aby krátkodobé stání na náměstí bylo lacinější než nyní, ale dlouhodobé naopak dražší.
F.H.: To je ale podle nás otázka dalšího přesnějšího a odborně provedeného průzkumu, protože nyní vycházíme pouze z našich soukromých statistických zjištění. I když je pravděpodobné, že budoucí odborný průzkum nám dá za pravdu a čísla jen upřesní. Nyní se tedy zabýváme pouze realizací Obytné zóny, protože k tomu stačí zdravý rozum a rozhled kolem sebe.

Kde všude by tedy Obytná zóna byla?
F.H.: Začali jsme na Mírovém náměstí a v přilehlých ulicích. Tedy všechny vjezdy a výjezdy. Shodou náhod jsme se dozvěděli o požadavku obyvatel Jarošovi ulice o zklidnění dopravy například dalším retardérem. Též stav dláždění v ulici Švermova neumožňuje rychlou jízdu, což obyvatelé této ulice také dobře vědí. Proto jsme zónu z náměstí dále prodloužili ulicí Michalskou a Krajskou, až do ulic Jarošova a Švermova.
L.W.: Je jasné, že pokud se taková změna úpravy provede, bude třeba řidičům i chodcům připomenout jak si správně v obytné zóně počínat, co se smí a co se nesmí. Ruku na srdce: kdo z řidičů si po letech od zkoušek v autoškole vše pamatuje. Ale i s takovou informační kampaní počítáme!
.

Jak by vytvoření takové zóny proběhlo a co si od toho slibujete?
F.H.: Vytvoření není složité. Je to zejména umístění dopravních značek. Požádáme proto všechny dotčené odbory městského úřadu o stanovisko. Dále bychom rádi nechali vytvořit přesnější dopravní studii a teprve na jejích základech vyhodnotili další případné kroky. Rozhodně nestojíme o žádné unáhlené revoluce v dopravě.
L.W.: Slibujeme si od toho zklidnění dopravy. Auta pojedou maximálně 20 km/h, budou dělat menší hluk a nebudou moci parkovat, kde se jim zlíbí. A přes silnici v celé zóně si chodec přejde, kde se mu zlíbí a ne jen na přechodu. Bude to první krok k navrácení centra města lidem!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

© 2014 Severočeši-Litoměřice.cz. Všechna práva vyhrazena.
Vytvořila společnost LEAL.CZ s.r.o.