O rekonstrukci velitelství chceme hlasovat už letos

5 Září 2018
5 září 2018, Komentáře 1

Valka_CzProjekt na přesun základní umělecké školy do budovy velitelství je hotový a většina překážek je vyřešena. Tou poslední, ale rozhodně ne nejmenší, je sehnat peníze. A zhruba 60 miliónů korun není rozhodně částka zanedbatelná.

Vzhledem k tomu, že i tento projekt podporují všechna kandidující uskupení, očekáváme jeho zdárnou realizaci a základní umělecká škola se konečně dočká.

Na čem se ale zřejmě zastupitelé neshodnou, je způsob financování. Je několik teoretických šancí, jak peníze získat z dotačních titulů, ale my jsme přesvědčeni, že právě u tohoto projektu by byla rekonstrukce z dotace zbytečně svázána mnoha pravidly a chyběla by jednoduchá možnost projekt upravit podle požadavků školy. A základní umělecká škola si právě takovou volnost zaslouží.

Rozhodli jsme se tedy kolegům zastupitelům navrhnout hned na ustavujícím nebo na následujícím jednání zastupitelstva usnesení, ve kterém zastupitelé zaváží budoucí radní oslovením bankovních domů a zajištěním financování formou úvěru v případě, že se do 30.4. nepodá žádost o dotaci. Tento termín není vybraný náhodně. Jde nám o to, aby se s rekonstrukcí začalo v co nejbližším termínu a byla alespoň teoretická šance, že další školní rok začnou žáci v nových prostorech.

Financování formou úvěru sebou přináší další významné výhody zejména ve stavební části realizace, kde si představujeme rozdělení projektu na menší zakázky a nechat tak soutěžit i menší litoměřické firmy, které by se tak mohly podílet na kvalitní realizaci tohoto, nejen pro žáky či učitele školy, ale také pro oživení celého centra města, velmi důležitého projektu. Další velkou výhodou je možnost rozšíření projektu o několik volebních období slibovanou stálou scénu loutkového divadla.

Základní umělecká škola má tisíc žáků, podílí se na mnoha akcích ve městě a je jednou z nejdůležitější organizací města. Přesun do centra města by přinesl další oživení historického jádra a i pořádání společných kulturních akcí na náměstí by bylo mnohem jednodušší. Dalším nezanedbatelným přínosem bude větší pohyb dospělých, kteří budou v centru čekat na své děti. Na rekonstrucki čekají také další organizace, který by se rádi do této krásné budovy v centru města přestěhovaly. I toto všechno přinese ekonomické výhody našim podnikatelům v centru.

Zkrácený návrh usnesení si představujeme asi takto: V případě nepodání žádosti o dotaci na financování na rekonstrukci budovy velitelství do 30.dubna 2019 pověřuje zastupitelstvo města radu města vypsáním výběrového řízení na výběr vhodného bankovního domu za účelem financování projektu rekonstrukce formou úvěru.

One response on “O rekonstrukci velitelství chceme hlasovat už letos

  1. Miluše napsal:

    Já si myslím, že jen umělecká škola je málo, je to veliký objekt, podle mě by bylo lepší tam soustředit vše co je pro lidi užitečné – pracovní úřad, sociální úřad, vše související s přidělování podpor – i ten co je pod Soudem. Aby lidi nemuseli lítat z místa na místo, ale měli vše v jednom domě.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

© 2014 Severočeši-Litoměřice.cz. Všechna práva vyhrazena.
Vytvořila společnost LEAL.CZ s.r.o.