Odpovědi pro zástupce neziskových organizací ve městě.

23 Srpen 2014
Kategorie: Vaše otázky
23 srpna 2014, Komentáře 0

Komunitní plánování sociálních služeb v Litoměřicích

Otázky pro politické strany

Jaké jsou podle Vaší strany/hnutí nejpalčivější sociální problémy, s nimiž se potýkají občané Litoměřic? Jakými způsoby a prostředky by Vaše strana/hnutí tyto problémy řešila?

Litoměřice díky mnohaletému fungování a stálému rozvoji sociálních služeb nemají významný palčivý sociální problém. Samozřejmě se nevyhneme běžným problémům, jako jsou bezdomovci, herny či propíjení dávek v hospodách, různé formy závislostí aj. Objevují se rovněž menší problémy s lokalitou v Revoluční ulici a v Želeticích.
Na druhou stranu jsou zde i rezervy. Chybí zde např. služba pro osoby nacházející se v akutní krizi a navazující následná péče. Řešení tohoto konkrétního problému je v maximální možné podpoře na vytvoření krizového centra v jedné z organizací, které s podobnými klienty přicházejí běžně do styku (Charita, Naděje).

Řešení dalších výše uvedených problémů by mělo být jednak v důslednější činnosti hlídek městské policie, dále v aktivní podpoře dalších složek města a spolupráce při získávání dotací pro chod neziskových organizací (např. formou politického tlaku vrcholných zástupců města).

Jak hodnotíte stávající množství a strukturu sociálních služeb v Litoměřicích? Kde jsou podle Vás silné a slabé stránky, jak by se měl tento systém do budoucna vyvíjet?

Co se týká množství sociálních služeb, tak většina potřeb občanů je naplňována. Chybí zde však větší podpora pro začlenění těch jedinců do většinové společnosti, kteří prošli dětským domovem, výkonem trestu ve věznici, odvykacím léčebným zařízením apod.

Struktuře sociálních služeb jednoznačně chybí jednotící prvek, což vede k tomu, že se mnohé organizace zdvojují. Proto by se tento systém měl doplnit o Panel neziskových organizací poskytujících sociální služby sociálně potřebným občanům (viz. Ústí n.L., Děčín). Jeho absence se projevila například při loňských povodních, kdy ze strany Města nebylo kompetentního osoby, která by usměrňovala nabídnutou pomoc od přijíždějících organizací a jedinců.

Silná stránka – sociální služby pokrývají většinu problémů
Silná stránka – poskytovatelé jsou schopni získávat vlastní zdroje financování
Slabá stránka – takto rozvětvený sociální systém je finančně velmi náročný a každá změna v rozpočtu města je velmi znát a může celý systém negativně ovlivnit.
Slabá stránka – velký počet poskytovatelů sociálních služeb může nabídku zdvojovat, což leckdy vede k tříštění sil a finančních prostředků

Jakými způsoby byste spolupracovali s poskytovateli sociálních služeb v případě, že by Vaše strana/hnutí měla vliv na řízení města?

Severočeši Litoměřice již spolupracují – měli jsme setkání s Alešem Slavíčkem a Petrou Smetanovou a dohodli jsme se, že se můžeme kdykoliv obrátit s žádostí o radu. Na kandidátní listině a členem týmu je také Irena Vodičková, která je zaměstnancem litoměřického hospicu, kde se snaží získávat finanční prostředky na chod jedné z významných sociálních služeb ve městě – máme tedy informace z „první ruky“. Rovněž by měla dále fungovat manažerská skupina pro komunitní plánování sociální služeb, právě pro koordinaci nabídky poskytování sociálních služeb ve městě. V manažerské skupině musí být kompetentní zástupce z vedení města, který bude schopen prosadit výstupy z komunitního plánování.

Jakými přístupy byste řešili bytové potřeby nízkopříjmových obyvatel Litoměřic v případě, že by Vaše strana/hnutí měla vliv na řízení města?

Velký potenciál pro startovací byty, prostupné bydlení a podobné projekty poskytují kasárna v majetku města. Nechceme vznik žádného ghetta, ale možnost pro nejohroženější skupiny obyvatel odstartovat do běžného života, jako ostatní. Zároveň je nasnadě otázka zda vyplácet vysoké příspěvky na bydlení určitým klientům, anebo zda těmto občanům nepronajmout městské byty, které by vznikly např. v bývalém areálu kasáren.

Severočeši.cz již v Mostě mají vyzkoušené tzv. mobilní služebny městské policie, které je možné přesouvat operativně do různých míst. Jednu takovou služebnu by Severočeši Litoměřice chtěli také v Litoměřicích – její využití je nejen u nízkopříjmových obyvatel, ale například při povodních – jako zázemí v částečně zatopených oblastech apod.

Jak vnímáte pozici, roli a působení komerčních poskytovatelů sociálních služeb v převážně neziskovém sektoru sociálních služeb?

Pokud se bavíme o ubytovnách, tak negativně. Pokud se bavíme o soukromých domovech důchodců, tak zde iniciativy vítáme. Seniorů bude přibývat a každé kvalitní zázemí je důležité a svého zákazníka si najde. A priori by neměl být nikdo, kdo přichází s jakoukoliv iniciativou, odmítnut, nicméně bezhlavý byznys se sociálními službami je nesmysl.

Domníváte se, že by měla být omezena, nebo naopak posílena míra společenské podpory pro některé sociální skupiny? Pokud ano, pro které a z jakého důvodu? Jakým způsobem byste takové omezení, či posílení realizovali, či prosazovali v případě, že by Vaše strana/hnutí měla vliv na řízení města?

Pokud budeme považovat děti a mládež a jejich aktivity (kroužky, sportovní kluby apod.) za sociální skupiny, tak plánujeme přehodnotit tok finančních prostředků z daní z hazardu a přesměrovat je právě do těchto sociálních skupin tak, aby naše společnost vychovávala takové dospělé, kteří by neměli důvod využívat lákadel, které je pak dostávají k poskytovatelům sociálních služeb – kouření, alkohol, drogy, hazard a další vlivy.
Krom toho bychom prosazovali vyšší podporu aktivním samoživitelkám s dětmi, případně rodinám s dětmi, které by byly v nouzi. A to zejména z toho důvodu, aby se dokázaly vyhnout dluhové pasti po ztrátě zaměstnání apod., což s sebou nese další patogenní jednání.

Severočeši Litoměřice mají v týmu lidi, kteří se již nyní snaží sociální oblast sledovat:

Irena Vodičková – PR a fundraising pro Hospic sv. Štěpána
Petr Hošek, kandidát na nauvolněného místostarostu pro sociální oblast – základní školství
Olga Kubelková – v galerii pracuje s dětmi
Karel Hönsch – snaží se rozfungovat malý turistický oddíl prarodičů, rodičů a dětí
Milan Čigaš – bývalý farář v Bohušovicích, tiskový mluvčí charity, v současné době mimo sociální služby, ale jeho rady jsou neocenitelné
Jana Wünschová – předsedkyně klubu českých turistů – zejména tedy mezi seniory, kde také získává důležitou zpětnou vazbu.
Lukáš Balaštík – nyní velitel hasičské zbrojnice, dříve aktivní v neziskové oblasti – práce s mládeží, nyní také trenér dětí fotbal a další a další.
Jan Dostal – z pozice reportéra je často v kontaktu s poskytovateli služeb ať už při oficiálních, tak neoficiálních setkáních.
Roman Munčinský – podobně jako Jan Dostal, ale v Ústí nad Labem a má tedy možnost porovnávat, každý rok připravuje benefici pro pěstouny (za tři roky se předalo cca. 120.000Kč), dalšími akcemi podporuje Klokánek


Samozřejmě máme také politiky…
Lukas Wünsch, kandidát na starostu – je členem předsednictva Severočeši.cz a tedy v nejužším vedení v kontaktu s poslanci, či například starostou Petrem Pípalem, kde můžeme získávat cenné zkušenosti při nulové toleranci některých jevů (prostituce, hazard apod.).
Aleš Kodytek – dvojka na kandidátce – je členem Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost při krajském úřadu. V současné době se věnuje projektu

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

© 2014 Severočeši-Litoměřice.cz. Všechna práva vyhrazena.
Vytvořila společnost LEAL.CZ s.r.o.