Prázdninové shrnutí projektů našich kandidátů

27 Červenec 2019
27 července 2019, Komentáře 0

Máme za sebou první zhruba půlrok z tohoto volebního období a čeká nás tedy první bilancování. Hlavním tématem letošního roku je hledání řešení rozvoje litoměřické nemocnice. Zde máme stále stejný názor, jaký jsme říkali i v loňském roce a v odpovídali jsme v předvolební kampani na dotazy například při našich pravidelných Severočeských pivech. Stále jsme přesvědčeni, že by nemocnici nemělo provozovat město. A to z mnoha důvodů, kde jedním z hlavních je politika, politikaření, uplácení voličů, či používání voličů jako rukojmích. Ostatně proto jsme také v předvolební kampani žádná hesla o nemocnici nezveřejňovali. Všem nám jde o to samé. Aby byla dostupná péče pro obyvatele Litoměřic. Toto také budeme dál prosazovat. Bez ohledu na budoucího provozovatele. Což zastupitelé dokázali, když jednohlasně (jak koaliční, tak opoziční) schválili podporu 15.000.000 na chod nemocnice i v roce 2019.

I přesto, že se snažíme setkávat, diskutovat o nemocnici a její budoucnosti, pokračujeme také v dalších projektech. V tomto volebním období máme místostarostu pro sociální oblast a dopravu. Lukas Wünsch dokončil výběrové řízení na provozovatele městské hromadné dopravy, které zahájil bývalý místostarosta Pavel Grund. Zejména díky perfektní spolupráci s odborem dopravy a nového provozovatele se podařilo nouzově překlenout výpadek způsobený ne úplně férovým ukončením provozu bývalého provozovatele. Od 1. července tak jezdí 4 linky, na náměstí zajíždí menší autobus, řeší se problémy a postupně se bude provoz dál odlaďovat. Již nyní je ale jasné, že řádově deset miliónů korun ročně, které jsou na MHD zdarma vyčleněny, bude do budoucna dobrá investice zejména s ohledem na další plánovaná opatření na zklidnění dopravy v centru města, stavby parkovacího domu na některém ze sídlišť či stavby menších parkovacích domů.

Právě na toto téma připravuje workshop s odborníky Jakub Pleyer. Cílem je pozvat studenty vysokých škol, jejich profesory a další odborníky a získat různé pohledy na možné získání více parkovacích míst s využitím bývalých hřišť či již nevyhovující zeleně a vytvářet parkovací domy se zelenými střechami a novými hřišti.

S dopravou, ale také sportem má hodně společného také aktivita Petry Černé, která společně s obcí Žitenice a odbory našeho úřadu pracuje na projektu veřejného osvětlení cyklostezky ze Žitenic do Litoměřic, která je nejen zajímavým místem pro procházky obyvatel Źitenic, ale také cílem stále více sportujících Litoměřičanů.

Hlavně na malé cyklisty zase myslí Josef Kalina. Ten má v plánu připravit projekt na tzv. pumptrack. Speciální cyklistický okruh, kde děti méně šlapou, ale do rozpohybování kola používají celé tělo. Pumptrack by mohl vzniknout v areálu fotbalového stadionu.

A cyklistika má mnoho společného také s parkováním ve městě. Nejen, že každý jeden cyklista ve města znamená, že nechal auto doma a pohybuje se na kole, ale také potřebuje někde auto nechat. To se nyní také řeší zjednosměrněním ulic, kde se legalizují parkovací místa, ale právě cyklisté by takové jednosměrky měli objíždět. V polovině srpna se začne s umisťováním dopravních značek, které umožní průjezd jednosměrkami.

I další priority našich kandidátů nezůstávají neřešené. Martin Šimek společně s Milanem Houdkem chtějí mimo parkovacích míst také větší pořádek v okolí kontejnerů. Toho chceme docílit otevřením sběrného dvora také v neděli a lepší informovaností obyvatel města, že mohou odpad do sběrného dvora vozit. Jan Fibich chtěl navýšit podporu na lyžařské kurzy pro děti ze základních škol, podařilo se nastartovat změnu participativního rozpočtu tak, aby byl přívětivější a více projektů mělo šanci na realizaci. Toho chceme docílit vytvořením zásobníku projektů, které již prošly úředním kolečkem a jsou tedy vhodné k realizaci. Jednotlivé odbory tak budou s těmito projekty počítat v přípravě rozpočtu na další rok. Očekáváme tedy větší důvěru veřejnosti v participativní rozpočet a více projektů pro příští roky. Právě s ohledem na fakt, že se jejich projekty nebudou dělat “do šuplíku”. S dalšími projekty nápady přichází také Milan Houdek, který dokončit magisterské studium v oboru životního prostředí a v komisi životního prostředí se tak chce ještě více zapojit do chodu města.

Nesmíme zapomenout ani na starostku zastupitelstva mládeže Mášu Hervertovou. Ta výborně reprezentuje město na různých mezinárodních setkáních a je důkazem, že v Litoměřicích máme mnoho mladých tváří, které jednou budou moci rozvoj města výrazně ovlivňovat.

Společně s Liborem Uhlíkem se podařilo rozjet farmářské trhy. Zatím v pátek, ale v plánu jsou jednou za měsíc i sobotní a další rozvoj tržnice, kde by mohl ve spolupráci s Destinační agenturou České středohoří proběhnout například jarmark regionálních značek a další podobné akce.

Jednou z nejlepších zpráv je ale návrat Olgy Kubelkové do týmu po delší nemoci a její návrat do komise kultury, kde ji zastupoval Roman Munčinský.

Blíží se také doba rozhodnutí, zda budeme budovu velitelství opravovat z dotace s jedním generálním dodavatelem či pomalu z úvěru za využití místních firem. Nově také diskutujeme možnost veřejné investiční pobídky na oživení Mostné hory, kde by mohla vzniknout turisticky zajímavá lokalita minimálně okresního významu.

Během srpna také zveřejníme na našem facebookovém profilu termín dalšího Severočeského piva s diskusí na výše uvedená témata.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

© 2014 Severočeši-Litoměřice.cz. Všechna práva vyhrazena.
Vytvořila společnost LEAL.CZ s.r.o.