Děti a mládež

Stejně jako spotřební daň z lihovin či tabákových výrobků, také výrazné zdanění hazardu má mít regulační funkci a finance získané z kursovních sázek a loterií jsou dál ve státním rozpočtu používané na podporu sportu. Na každém městě je pak, zda obdobně využije i podobnou daň uvalenou státem na výherní automaty. Tyto finance by město mělo dále využít na podporu aktivních dětí a mládeže ve městě. Nejen ve sportu, ale také v kultuře či neziskových organizacích. Všechny peníze z hazardu by tak měly být použity na volnočasové aktivity dětí a mládeže.

1. Způsob dělení finančních prostředků na děti a mládež

– Provoz a zajištění chodu klubů a účasti v soutěžích
– Investice do infrastruktury (klubovny, sportoviště, zkušebny apod.)
– Podpora profesionálních trenérů se zkušenostmi s prací s dětmi
– Reprezentace města (úzce souvisí s turistikou – turnaje lákají do města návštěvníky z jiných měst)
– soutěže na území města
– soutěže na území České republiky
– soutěže mimo Českou republiku
– Jednorázová částka za členskou základnu

2. Strop na jednorázovou dotaci – výše stropu je otázkou politického jednání

Jeden oddíl nebude moci v kalendářním roce získat více finančních prostředků formou přímé dotace.

3. Kontrola investic

– Rovný systém pro všechny subjekty
– Pravidelný audit příjemců dotací
– Zveřejnění vyúčtování dotací
– Důsledná kontrola členské základny

4. Městská sportovní zařízení oddělit od sportovních klubů a vytvořit organizaci pro údržbu a správu sportovišť (po vzoru Městských kulturních zařízení).

© 2014 Severočeši-Litoměřice.cz. Všechna práva vyhrazena.
Vytvořila společnost LEAL.CZ s.r.o.