Komunitní politika

Živé a zdravé město dělají lidé, kteří ve městě žijí, pracují, baví se a podílí se na jeho chodu. Naším cílem je podpořit vznik společenství na jednotlivých sídlištích, která se budou snažit oživit své okolí. Budou pořádat sousedská setkání, sportovní, kulturní akce a hlavně pravidelná setkání na téma budoucího rozvoje.

V tomto volebním období se nám podařilo zahájit pravidelná setkávání s veřejností přímo na sídlištích. Vedení města diskutovalo o možnostech rozvoje jednotlivých lokalit. Pro budoucí období chceme systém změnit tak, aby podobná setkání neorganizovalo město, ale pořadatelé akcí by si zvali vedení města. Nápady na rozvoj by tak přicházely postupně, obyvatelé sídlišť budou mít pravidelně informace o možnostech města, vypsaných dotačních titulech a plánovaných pracech. Od drobných oprav a úprav až po velké revitalizace.

Oživit se nám podařilo Park Václava Havla, Tržnici Felixe Holzmanna a podobně chceme podpořit i další části města a všechny aktivní lidi, kteří mají zájem o své okolí.

© 2014 Severočeši-Litoměřice.cz. Všechna práva vyhrazena.
Vytvořila společnost LEAL.CZ s.r.o.