Kultura

Vycházíme z Platónova pojmu kultura = péče o duši. Chápeme proto rozvoj kultury ve městě jako široký pojem. Jako priority vidíme:

• vytvořit funkci koordinátora všech kulturních aktivit v Litoměřicích
• preferovat místní uskupení (spolky, sdružení, skupiny, divadla, apod.) a vytvářet jim podmínky a zázemí pro činnost včetně využití stávajících kulturních zařízení ve městě
• vytvořit databázi neziskovek a uskupení (viz. výše)
• vrátit nekomerčnost tradičním českým svátkům a tradicím
• na vedoucích místech upřednostňovat organizačně schopné lidi
• podporovat aktivní a kreativní jedince
• zaměřit se na děti a mládež z pohledu prevence negativních společenských jevů
• rozšířit nabídku kulturního vyžití a nabídku volnočasových aktivit pro seniory
• usilovat o to, aby pivovar sloužil zejména dětem, mládeži a seniorům k aktivnímu trávení volného času
• zajistit následnou podporu a údržbu jakýchkoliv projektů financovaných městem
• podporovat i malé netradiční projekty, ale sledovat jejich udržitelnost

© 2014 Severočeši-Litoměřice.cz. Všechna práva vyhrazena.
Vytvořila společnost LEAL.CZ s.r.o.