Transparentnost

lupa

Otevřenost, přehlednost a dostatek informací. Toto jsou hlavní tři body, které je potřeba splnit, aby se do vedení města mohla zapojit široká veřejnost. Bez informací neví, na co se ptát. Bez přehlednosti dodaných dat, se v nich nikdo nevyzná. Bez maximální otevřenosti se nedá dál diskutovat a spolupracovat s veřejností na chodu města.

Zveřejňování smluv na internetu
Podávání informací bez nutnosti využívání zákona 106 o přístupu k informacím
Rozklikávací rozpočet všech organizací s minimálně 50% podílem města
Povinná transparentnost příjemců dotací (zveřejnění vyúčtování dotace)

Pravidelné informování o postupu řešení problémů vzešlých z Desatera problémů města
Zásobník problémů a návrhy / termíny řešení včetně osob pověřených řešením
Zřízení kontaktního emailu a sms telefonního čísla, odkud budou podávány odpovědi na běžné drobné dotazy obyvatel města

– uvolnění využití internetové diskuse
Zrušení přísného ověření diskutujících, případně rozdělení sekcí na sekci s přísnou kontrolou a garantovanou odpovědí zástupců města a volnou diskusí (s jasně nastavenými pravidly a moderátorem)

– apolitický Radniční zpravodaj
Ideálně články bez přímých řečí politiků – větší prostor pro vedoucí úředníky
Přesně určené místo pro jednotlivé politické strany v  zastupitelstvu i mimo něj
Využití Radničního zpravodaje pro propagaci kultury, sportu a neziskových organizací
Využití Radničního zpravodaje pro větší kontakt s obyvateli města – ankety v každém čísle novin

– další a další 🙂 vaše nápady posílejte na info@severocesi-litomerice.cz

© 2014 Severočeši-Litoměřice.cz. Všechna práva vyhrazena.
Vytvořila společnost LEAL.CZ s.r.o.