Program 2018

V současné době diskutujeme volební program na komunální volby 2018. Obsahovuje řadu zajímavých nápadů, které budeme chtít s kolegy v zastupitelstvu komunikovat a následně prosazovat. Na našich pravidelných setkáních většinu z těchto nápadů dál diskutujeme, doplňujeme a upravujeme.

VOLEBNÍ NOVINY – ROZHOVORY S KANDIDÁTY A PRIORITY

KANDIDÁTKU NAJDETE ZDE

PŘEDVOLEBNÍ LETÁK S KANDIDÁTY

Nemáme a nechceme mít žádný složitý volební program psaný malým písmem na deseti stránkách A4. Jde nám hlavně o DISKUSI  a společnou realizaci VAŠICH nápadů. Dáváme vám, nejen našim voličům, ale všem obyvatelům města, k dispozici náš TÝM. Ten nyní diskutuje například o těchto bodech:

 • Doprava ve městě – o dopravě se bavíme na každém setkání. Chceme zvýšit počet parkovacích míst  na sídlištích – pomocí zatravňovacích dlaždic. Podpoříme vytvoření parkovacího domu. Test pěší zóny přinesl začátek rozsáhlé diskuse veřejnosti i v současné době probíhající profesionální průzkum. Budeme se snažit o realizaci dílčích kroků – například zklidnění náměstí tím, že bude hůře průjezdné, podpora cyklistiky formou kampaní či upřednostnění cyklistů a chodců v některých částech města apod.
 • O rekonstrukci velitelství chceme hlasovat již letos – Základní umělecká škola se nyní tísní v několika budovách v těsné blízkosti nejhorší křižovatky v Litoměřicích. Projekt rekonstrukce vojenského velitelství je hotový a je potřeba již jen rozhodnout o financování. Chceme do konce roku požádat zastupitele, aby o tom jasně rozhodli a bylo tak vše jasné.  Přesun ZUŠ přinese další rozvoj centra, více lidí na náměstí, samozřejmě ale také větší požadavky na parkování a tedy i další problémy, které centrum zatím nemělo. Ale přesun si nejen děti, ale hlavně učitelé zaslouží. Současné prostory neodpovídají jejich odbornosti a kvalitě, kterou mnohokrát prokázali na mnoha kulturních akcích.
 • Investice do menšinových sportů – sporty jako je hokej, fotbal nebo basketbal jsou příjemci významných dotací na provoz. Menšinové sporty chceme podpořit investicemi do nové infrastruktury nebo do údržby.
 • Až 2.700.000 Kč ročně na realizaci nápadů veřejnosti – náš návrh participativního rozpočtu, který přinese mnohem více realizovaných investičních akcí, lepší spolupráci zastupitelů a úřadu, lepší komunikaci mezi zastupiteli
 • Podpora místní kultury – kulturu v Litoměřicích dělají stejným dílem Městská kulturní zařízení a nezávislí organizátoři nebo Základní umělecká škola. Plánujeme větší podporu nejen v propagaci jejich akcí, ale také ekonomické výhody a větší propojení s Městskými kulturními zařízeními.
 • Turistika ve městě – doplnit infrastrukturu pro turisty – značení, cedule, mapky, různé vychytávky (stativ na fotoaparát) z jiných měst, propojení s chytrou kartou (viz výše)
 • Bezpečný průjezd městem pro malé cyklisty – již řadu let existuje dokument, který počítá s náklady asi 100.000.000,- Kč na bezpečný průjezd cyklistů městem. My nyní diskutujeme variantu zpřístupnit vybrané chodníky cyklistům (hlavně se bavíme o rodinách s dětmi) tak, aby se bez problémů dostali z různých částí města k vybraným místům (park, bazén, školy apod.). A samozřejmě povolit průjezd jednosměrkami hlavně tam, kde je složité ulici nevyužít a musí se jet ve velkém provozu (například Dlouhá ulice směrem z náměstí k nádraží a dál na Střelecký ostrov – zde si představujeme využít široký chodník apod.)
 • Do rozvoje města musí mluvit i mladí lidé – Politici musí více mluvit s mladými lidmi. Na kandidátce máme několik aktivních zástupců této věkové kategorie – od 18 do 30 let, kteří jsou již ve městě aktivní, pořádají workshopy, sportovní a společenské akce. Dále v Litoměřicích funguje již více než deset let zastupitelstvo mládeže. Jeho reálný význam je ale minimální. Chceme ho posílit tím, že starosta zastupitelstva bude mít místo vedle zastupitelů města a bude součástí všech jednání zastupitelstva včetně možnosti diskutovat, hlásit se hlasovacím zařízením apod.
 • Klub pro mladé – místo pro setkávání mládeže s kavárnou (nekuřácké prostředí, bez alkoholu apod.), kde budou moci společně studovat, odreagovat se například u stolního fotbalu, počítačových her, stolních her, společné sledování filmů apod.
 • Uzavřená ekonomika a podpora místních podnikatelůzákladem je navázání spolupráce s Kolínem a jejich Chytrou klíčenkou, kterou můžeme použít pro vytvoření tzv. uzavřené ekonomiky, kdy vytvoříme systém bodů, za které bude možné „nakupovat“ služby poskytované městskými organizacemi. Mezi další priority patří propagace firem na veletrzích, představení dlouholetých podnikatelů, přímá dotace na ekologizaci firmy (podobně jako jsou solární panely na ohřev vody), nesnižovat počet parkovacích míst na náměstí pod 2/3 současného stavu a pouze v návaznosti na nově vybudované parkoviště apod.
 • Radu města otevřeme široké veřejnosti – Představte si, že máte nápad na zajímavý projekt, chcete si na něco stěžovat nebo se radních oficiálně zeptat na nějaký konkrétní problém. To by se vám mohl líbit jeden z bodů našeho volební programu. V praxi by nápad fungoval velmi jednoduše. Na stránkách města se zaregistrujete jako návštěva rady města, krátce popíšete důvod jednání a budete mít svých patnáct minut s radními. Jeden z budoucích radních bude určen ke komunikaci mezi pořadateli akcí ve městě a úřadem. Pomůže s potřebnými povoleními, poradí a doporučí další postup. Jedná se zejména o pomoc při pořádání akcí, kde je nutný zábor a další povolení od městského úřadu apod.
 • Sociální byty ve správě neziskových organizací – V Litoměřicích chybí systém bydlení pro ty, kteří se chtějí vrátit do běžného života, prošli azylovým bydlením, jsou připraveni na návrat, ale z důvodu nejrůznějších překážek je pro ně běžné bydlení nedostupné.“

Pokud máte jakýkoliv nápad nebo chcete diskutovat k výše uvedeným bodům, pište na  lukas.wunsch@severocesi-litomerice.cz

© 2014 Severočeši-Litoměřice.cz. Všechna práva vyhrazena.
Vytvořila společnost LEAL.CZ s.r.o.