Sociální byty ve správě neziskových organizací

26 Červen 2018
26 června 2018, Komentáře 0

Litoměřice jsou dlouhodobě na špičce mezi městy podporujícími sociální služby a práci s lidmi bez domova či v tísni. Ačkoliv se na území města pohybují necelé dvě stovky těchto lidí, díky výborné práci neziskových organizací a také podpoře města, je o ně postaráno. Ať už v azylových domech pro muže, pro ženy a pro rodiny a v domově pro matky s dětmi nebo díky práci terénních pracovníků. Tato problematika je podrobněji rozepsána v Komunitním plánu sociálních služeb ORP Litoměřice na období 2018 – 2020, konkrétně v návrhovém opatření 5.5.1 – Vytvoření a zprovoznění systému prostupného bydlení. Předkládaný návrh by řešil tzv. 2. stupeň bydlení tzn. sociální bydlení v tréninkových bytech s podporou terénní sociální práce.

V Litoměřicích chybí systém bydlení pro ty, kteří se chtějí vrátit do běžného života, prošli azylovým bydlením, jsou připraveni na návrat, ale z důvodu nejrůznějších překážek je pro ně běžné bydlení nedostupné.“

Důvodem je skutečnost, že bariérou převážně není finanční nedostupnost bytu (koneckonců ti lidé jsou schopni za ubytovny platit desetitisíce), ale zejména obavy pronajímatelů vyplývající ze stigmatizace uchazečů o byt (vícečetné rodiny, etnické skupiny, klienti sociálních služeb, vizáž a sebeprezentace zájemců o byt apod.).

Město Litoměřice v současné době vlastní zhruba 120 bytů a ve zhruba desítce z nich se každý rok mění nájemníci.

Základem našeho návrhu tedy je:

1. ve spolupráci se zástupci neziskových organizací vytipovat koordinátora a správce těchto bytů

2. nastavit pravidla pro pronájem těchto bytů nejprve zaměstnancům městského úřadu či příspěvkových organizací a v druhé fázi neziskové organizaci, která je použije pro návrat do kvalitního (lépe „běžného“ života) života pro své klienty

3. Zvýhodněný nájem z těchto bytů bude platit nezisková organizace. Nájem se bude skládat pouze z přímých nákladů – fond oprav apod. Nezisková organizace bude za byt ručit a bude ho moci využít na případné dofinancování mzdových nákladů na koordinátora (správce bytů).

4. Cílem je postupně vytvořit fond 20 bytů spravovaných neziskovou organizací využívající je pro návrat znevýhodněných lidí do běžného života.

Pravidla:

1. jeden byt na jednu ulici
2. více kategorií bytů – může být motivační – nedřív starý panelákový byt, pak stará zástavba, pak Dlouhá ulice, centrum, pak byt v aktivním domě v kasárnách apod.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

© 2014 Severočeši-Litoměřice.cz. Všechna práva vyhrazena.
Vytvořila společnost LEAL.CZ s.r.o.